Trading

Trading-indikatorer – Bollinger Band

På Cashbloggen förespråkar vi framförallt valutahandel genom plattformen Metatrader 4. Men kommande inlägg kommer beröra indikatorer som är vanliga och förekommer på de flesta handelsplattformar. Vi kommer genom en serie inlägg gå igenom dessa indikatorer och förklara hur dom kan användas för att hjälpa dig i din trading.

Använda indikatorer i Metatrader 4

När man handlar via Metatrader 4 kan man nyttja dessa indikatorer för att underlätta sina handelsbeslut. Beroende på handelsstrategin kan indikatorerna, en eller i kombination,  ge underlag till när en order skall öppnas, stängas, var du placerar din stoploss etc. De indikatorer vi går igenom finns som standardval i Metatrader 4. Avatrade erbjuder konton för handel med Metatrader 4 och är en mäklare vi rekommenderar. Vill du veta mer om grunderna i trading kan du läsa ”Cashbloggens guide till valutahandel” här!

Bollinger band

Bollinger band är en indikator som utvecklandes av John Bollinger på 80-talet. Det är en kombination av ett glidande medelvärde och två ”volatilitets-band” som är placerade är och under medelvärdet. Volatiliteten räknas ut genom standardavvikelsen från medelvärdet och ritas ut med dessa två band Vid en hög avviklese (dvs att marknaden pendlar i stora rörelser)  breddas avståndet mellan medelvärde och band och tvärtom vid en lugnare marknad så minskar avståndet.

 

Bollinger
Bollinger band består at ett glidande medelvärde samt två band som markerar volatiliteten på marknaden.

Hur kan du använda Bollinger band i din strategi?

Som de det flesta indikatorer kan Bollinger band användas på flera sätt, aningen som en del i ett tradingsystem. Eller som en ensam indikator i olika marknadsklimat.

Användning i en avvaktande marknad

En marknad pendlar ofta mellan trend och att befinna sig i ett avvaktande läge. När man identifierat att marknaden befinner sig i det senare av dom två så kan man nyttja Bollinger banden med gott resultat. När priset träffar något av det yttre banden så öppnar man en en order. Tex träffar priset det övre bandet öppnar man en säljorder, när priset sen vidrör det nedre bandet stänger man säljordern och öppnar en köporder, osv. Viktigt att ha med sig här är att priset någon gång kommer bryta sig ur intervallet, då gäller det att placera sina stoppar så förlusten inte blir för stor.

Screen Shot 2018-02-03 at 08.53.23
I en avvaktande marknad där priset stannar av på en nivå kan Bollinger band användas framgångsrikt.
Bollinger band i en trendande marknad

Tvärtom mot ovanstående beskrivning kan här indikatorn användas till att identifiera en trend. Priset som träffar något av de yttre banden kan innebära att en trend har startat. Här kan man också använda det glidande medelvärdet för att öppna ordrar. Tex: Priset träffar det nedre bandet, när det sedan vänder upp och korsar medelvärdet öppnas en säljorder . Som i all trading är nyckeln att minska risken, dvs placera stoploss på ett sådan sätt att man skyddar sig från stora förluster.

Screen Shot 2018-02-03 at 09.02.43
Bollinger band i en trendande marknad.

Risk

Alla investeringar innebär risk. Riskera endast det kapital du är beredd att förlora. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

PIL