Trading

Trading-indikatorer – Volym

På Cashbloggen förespråkar vi framförallt valutahandel genom plattformen Metatrader 4. Men kommande inlägg kommer beröra indikatorer som är vanliga och förekommer på de flesta handelsplattformar. Vi kommer genom en serie inlägg gå igenom dessa indikatorer och förklara hur dom kan användas för att hjälpa dig i din trading.

Använda indikatorer i Metatrader 4

När man handlar via Metatrader 4 kan man nyttja dessa indikatorer för att underlätta sina handelsbeslut. Beroende på handelsstrategin kan indikatorerna, en eller i kombination,  ge underlag till när en order skall öppnas, stängas, var du placerar din stoploss etc. De indikatorer vi går igenom finns som standardval i Metatrader 4. Avatrade erbjuder konton för handel med Metatrader 4 och är en mäklare vi rekommenderar. Vill du veta mer om grunderna i trading kan du läsa ”Cashbloggens guide till valutahandel” här!

Volym

Hur skall man använda volymer i sin trading? Volymen innebär hur mycket instrumentet handlas vid en specifik tidpunkt, en hög volym är lika med en hög omsättning. Denna information är viktig att använda i sin trading-strategi och skall se som ett komplement i ett komplett system.

Hur kan du använda Volym i din strategi?

Volym är ett verktyg för att avgöra när marknaden handlas som mest. Vid hög aktivitet så rör sig också marknaden som mest, detta gör att Volym är en av våra viktigaste indikatorer. Rör sig marknaden under en låg volym så ser vi detta som en ganska svag signal för att öppna en order. Sker det tvärtom under en hög volym ger detta en högre konfidens att gå in på marknaden. Man kan också se i volymerna när en motstånd/stödnivå bildas. Tex när priset går ner mot en stödnivå och vänder, då ser man peakar i volymerna och kan på så sätt se att det bildats ett starkt stöd. Dessa stöd kan sedan användas för att lägga ordrar (Se exempel nedan).

 

Volumes
EUR/USD med volymdata, här ses tydligt hur volymen kraftigt går upp under prisrörelser.

Risk

Alla investeringar innebär risk. Riskera endast det kapital du är beredd att förlora. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

PIL