Bästa Globalfonderna 2022

av | Uppdaterad Feb 13, 2022 | Fonder | 0 Kommentarer

bästa globalfonderna

En bra och billig globalfond är en viktig del i en fondportfölj. Genom att sprida riskerna globalt kan man minska förlusterna vid en lågkonjunktur och samtidigt öka vinsterna på snabbt stigande marknader vid en högkonjunktur.

Det finns många faktorer som påverkar valet av en globalfond. Men man skall inte enbart stirra sig blind på den totala avkastningen, för förvaltningsavgifterna har också en stor del i hur slutresultatet blir. I denna artikel ligger fokuset på bästa globalfonderna med låg avgift och bra avkastning.

Bästa Globalfonderna avgift vs avkastning 2022:

Swedbank Robur Globalfond A

Denna fond har lite högre fondavgift men har presterat absolut bäst under de senaste 5 åren med en historisk årlig avkastning på 22,42 %. Fondens placeringar ligger till största delen inom teknikbranschen och följs sedan av sjukvård och finansbranschen. Över 70% av fondens placeringar är på den amerikanska marknaden och största innehav på 5,69% är av Berkshire Hathaway Inc Class A aktier.

Avgift: 1,50%

Avgift Savr: 1,18%

Jämförelseindex: MSCI All Country World TR

Avkastning 1 år: 23,21%

Avkastning 5 år: 174,95%

>> Läs mer om Swedbank Robur Globalfond A här <<

AMF Aktiefond Global

AMF Aktiefond Global har presterat bra de senaste åren och med en låg förvaltningsavgift är det en självklar konkurrent bland de bästa globalfonderna. De 5 senaste åren är den årliga avkastningen på 14,84%. Fonden placerar till största del inom teknik, finans, kommunikation och industri. Över 60% av fondens innehav är på den amerikanska marknaden och största innehav på 8,63% består av Microsoft Corp aktier.

Avgift: 0,44%

Avgift Savr: 0,37%

Jämförelseindex: MSCI ACWI ESG NR

Avkastning 1 år: 22,31%

Avkastning 5 år: 99,76%

>> Läs mer om AMF Aktiefond Global här <<

SPP Global Plus A SEK

En fond med låga avgifter och bra historiskt resultat. Med en årlig avkastning på 14,54% de senaste 5 åren har denna fond lyckats bättre än många andra globalfonder med högre avgifter. Fondens innehav ligger till största del i amerikanska bolag följt av Europa och Japan. Placeringarna ligger främst inom teknik, finans, industri och sjukvårdsbranschen. Största innehav på 5,08% består av Apple Inc aktier.

Avgift: 0,42%

Avgift Savr: 0,39%

Jämförelseindex: MSCI World NR USD

Avkastning 1 år: 20,46%

Avkastning 5 år: 97,11%

>> Läs mer om SPP Global Plus A SEK här <<

ODIN Global C SEK

Odin har som mål med denna fond att ge en högre avkastning än den globala aktiemarknaden. Resultatet hittills är väldigt bra med en årlig avkastning de senaste 5 åren på 15,93%. Fondens innehav ligger till största del i USA tätt följt av Storbritannien och Kanada. Placeringarna ligger till största del inom Industri, Teknik och Finans. Största aktieinnehav på 7,47% är i Constellation Software Inc aktier.

Avgift: 1,52%

Avgift Savr: 0,86%

Jämförelseindex: Morningstar DM Large-Mid Cap NR USD

Avkastning 1 år: 24,21%

Avkastning 5 år: 109,41%

>> Läs mer om ODIN Global C SEK här <<

Skagen Global A

Denna fond har som mål att hitta företag av hög kvalitet till låg kurs. De senaste 5 åren har fonden lyckats bra och avkastat 14,32% per år. Över 80% av innehavet är i amerikanska företag och placeringarna ligger främst i finans, teknik och industribranschen. Största innehavet är i Microsoft Inc och Alphabet Inc Class C aktier.

Avgift: 1,04%

Avgift Savr: 0,39% (Gäller endast efter inflytt av fondandelar från annan bank till Savr)

Jämförelseindex: MSCI ACWI NR USD

Avkastning 1 år: 28,65%

Avkastning 5 år: 95,21%

>> Läs mer om Skagen Global A här <<

Länsförsäkringar Global Indexnära

Länsförsäkringar Global Indexnära är den absolut populäraste globalfonden på Avanza med över 177 000 ägare. Avgiften är låg och resultatet är väldigt bra. De senaste 5 åren har fonden avkastat 13,94% per år. Placeringarna ligger främst i amerikanska bolag följt av europeiska och japanska. Fonden investerar mest i teknik, finans, sjukvård och konsumentbranschen. Största aktieinnehav är i Apple Inc och Microsoft Corp aktier.

Avgift: 0,22%

Jämförelseindex: MSCI World NR USD

Avkastning 1 år: 23,24%

Avkastning 5 år: 92,02%

>> Läs mer om Länsförsäkringar Global Indexnära här <<

DNB Global Indeks A

Denna fond påminner mycket om Länsförsäkringars globalfond men har gjort ett lite sämre resultat. Den årliga avkastningen de senaste 5 åren är på 13,82%. Innehavet ligger till största delen i amerikanska bolag och främsta branscher är teknik, finans, sjukvård och konsumtion. Största aktieinnehav är i Apple Inc och Microsoft Corp aktier.

Avgift: 0,27%

Avgift Savr: 0,26%

Jämförelseindex: MSCI World NR USD

Avkastning 1 år: 23,62%

Avkastning 5 år: 91,06%

>> Läs mer om DNB Global Indeks A här <<

Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)

Detta är en global indexfond vars avkastningen skall överensstämma så mycket som möjligt med jämförelseindexet. Resultatet har de senaste 5 åren varit bra med en årlig avkastning på 13,92%. Fondens placeringar ligger i huvudsak i teknik, finans, sjukvård och konsumentbranschen. Investeringarna sker främst på den amerikanska marknaden följt av EU och Asien. Största aktieinnehav är i Apple Inc och Microsoft Corp aktier.

Avgift: 0,41%

Avgift Savr: 0,30% (Gäller endast efter inflytt av fondandelar från annan bank till Savr)

Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Scr Par Alig Gl Mkt

Avkastning 1 år: 17,66%

Avkastning 5 år: 91,90%

>> Läs mer om Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) här <<

Skandia Global Exponering A

Detta är en indexnära aktiefond som strävar efter att ha samma avkastning som sitt jämförelseindex. Fonden har låga avgifter och avkastningen de senaste 5 åren har legat på 13,79% per år. Investeringarna sker främst i amerikanska bolag och de största branscherna är teknik, finans, sjukvård och konsumtion. Största aktieinnehav är i Apple Inc och Microsoft Corp aktier.

Avgift: 0,28%

Avgift Savr: 0,27%

Jämförelseindex: MSCI World NR USD

Avkastning 1 år: 22,85%

Avkastning 5 år: 90,87%

>> Läs mer om Skandia Global Exponering A här <<

Därför skall man spara i en Globalfond

En globalfond innehåller de största bolagen vilka är drivande i världsekonomin. När man sparar i fonder vill man vara bred och inte lägga alla pengar i samma korg. Genom att spara i en globalfond får man en bra spridning i sin fondportfölj. Den svenska marknaden kan gå ner kraftigt medans världsekonomin inte påverkas så mycket. Med en väl balanserad fondportfölj blir därför förlusterna inte lika stora. Globalfonder har dessutom över tid visat sig ge en god avkastning.

Passivt förvaltad Globalfond

Länsförsäkringar Global Indexnära är ett bra exempel på en passiv global indexfond. En passiv globalfond har låga avgifter eftersom förvaltaren inte aktivt letar efter köpvärda aktier utan köper aktier som ligger i ett valt jämförelseindex. Avkastningen blir således ett genomsnitt av resultaten av alla aktier som ingår i indexet.

Aktivt förvaltad Globalfond

Swedbank Robur Globalfond A är ett bra exempel på en aktiv globalfond. Avgiften är lite högre men genom att förvaltaren aktivt söker efter tillväxtbolag och lågt värderade bolag av hög kvalitet kan vinsten bli större jämfört med en passivt förvaltad fond. Förlusten kan också bli högre därför kan det vara smart att både ha en passiv och aktiv globalfond i sin fondportfölj.

Vad är ett jämförelseindex?

jämförelseindex

Det är ett index som innehåller utvalda bolag som sedan aktiesparare och fondförvaltare använder som en slags måttstock. Aktiva investerare försöker slå sitt jämförelseindex medans passiva investerare eftersträvar att få samma resultat.

MSCI ACWI Index är ett jämförelseindex som innehåller nästan 3000 bolag från 23 utvecklade länder och 25 tillväxtmarknader. När man jämför sitt resultat mot ett världsindex får man en indikation på hur duktig man är eller om man behöver förbättra sin strategi.

Hur stor andel av fondportföljen skall bestå av globalfonder?

Eftersom globalfonder ger en så bra riskspridning är det en viktig bas i en fondportfölj. En vanlig rekommendation är därför att upp till 50% av portföljen kan bestå av globalfonder. Dock har många globalfonder en stark lutning mot den amerikanska marknaden och vill man minska på amerikanska bolag så kan man istället välja en lite större andel asienfonder och tillväxtmarkandsfonder.

Valutarörelser kan påverka värdet

En globalfond investerar i flera olika länder med skilda valutor. Även om fonden handlas i USD eller SEK så köps aktier i lokala valutor och värdet på dessa aktier påverkas av valutamarknaden. Om en fonds andelar handlas i SEK men stora delar av tillgångarna är i USD så kommer värdet på andelarna att minska om USD stärks mot SEK och tvärtom.

Därför är det viktigt med låga avgifter

Låga avgifter är lika viktigt som historisk avkastning när man väljer en globalfond eftersom avgiften påverkar ränta på ränta effekten negativt. När man sparar i fonder är man oftast långsiktig och då kan en så lite som en halv procents högre avgift innebära tiotusentals kronor mindre i avkastning.

Så lätt kan man börja spara i globalfonder

Avanza och Nordnet har flera hundra globalfonder i sitt utbud. Allt man behöver göra är att skapa ett konto, öppna ett ISK-konto, sätta in pengar med Swish eller banköverföring och sedan börja handla. Avanza tar just nu ingen fondavgift på konton som har mindre än 50 000 kr insatt.

Savr har inte lika många globalfonder i sitt utbud men de har ofta rabatt på fondavgifterna. Letar man efter en aktiv förvaltad globalfond så kan man spara ganska mycket på avgiften. Läs mer här om Savr.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Bästa Indexfonderna 2022
Bästa Indexfonderna 2022

Indexfonder är kanske den bästa sparformen som finns. Man får en bred spridning av aktier till en låg avgift. För allra de flesta småsparare är förmodligen indexfonder att föredra jämfört med att spara direkt i aktier. I denna artikel går vi igenom de bästa...

23 Fonder med låg avgift 2022
23 Fonder med låg avgift 2022

Att spara i fonder med låg avgift är nästan alltid en bra idé. Fonder med dyrare avgift presterar sällan bättre och övertid kan avgifterna äta upp en stor del av vinsten. Att välja rätt fonder när man bygger en fondportfölj är viktigt eftersom man ofta har en lång...

Kan man köpa och sälja aktier samma dag?
Kan man köpa och sälja aktier samma dag?

Att kunna handla snabbt är väldigt viktigt av flera skäl, för man skall köpa och sälja aktier samma dag vill man inte ha fördröjningar som gör att man köper till högre pris eller säljer med förlust. Självklart kan man köpa och sälja aktier samma dag. Utan snabba köp...

21 bra affärsidéer 2022
21 bra affärsidéer 2022

Här kommer 21 färska affärsidéer för 2022. Skall du starta eget, skaffa en sidoinkomst eller få idéer till utbildning? Då är denna lista kanske något för dig. Lista med 21 affärsidéer för 2022: Virtuell assistent En virtuell assistent sköter varierande administrativa...

Vad är Metaverse?
Vad är Metaverse?

Metaverse är en framtida virtuell värld där man kan göra en mängd olika saker. Men hur kan man utnyttja detta tidiga läge för att ge sig själv en bättre position inför en spännande framtid? Hur fungerar Metaverse? Metaverse är en virtuell plats som man kan nå genom...