23 Fonder med låg avgift 2022

av | Uppdaterad Feb 11, 2022 | Fonder | 0 Kommentarer

Placera i Fonder med låga avgifter

Att spara i fonder med låg avgift är nästan alltid en bra idé. Fonder med dyrare avgift presterar sällan bättre och övertid kan avgifterna äta upp en stor del av vinsten.

Att välja rätt fonder när man bygger en fondportfölj är viktigt eftersom man ofta har en lång sparhorisont. Då är det viktigt att både välja fonder med stabil förvaltningshistorik och låga eller inga avgifter alls för att maximera sin avkastning.

Bäst fonder utan avgift 2022:

Avanza Zero

Avanza Zero följer SIX30RX-indexet som innehåller de 30 största bolagen på stockholmsbörsen. Fonden lanserades 2006 och har hittills gett en totalavkastning på +331,18% sedan starten. Högsta köpbelopp per dag är 25 000kr vilket är en nackdel om man vill flytta en större summa pengar. Avanza Zero är den perfekta nybörjarfonden men passar också i vilken fondportfölj som helst.

>> Läs mer om Avanza Zero här <<

Nordnet Indexfond Sverige

Nordnet Indexfond Sverige är en gratis fond som förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet. Fonden följer OMXSBGI-indexet vilket är ett marknadsvärdesviktat index som skall avspegla avkastningen på Stockholmsbörsen. Fonden lanserades 2009 och har hittills gett en totalavkastning på +526,3%. Nordnet Indexfond Sverige är en bred fond med största innehav i Industri och Finansaktier.

>> Läs mer om Nordnet Indexfond Sverige här <<

SEB Euroland Free

SEB Euroland Free of Management Fee är en indexfond som följer NQEURO50-indexet vilket innehåller de 50 största bolagen i Eurozonen. Fonden startade 2012 och har haft en totalavkastning de senaste 5 år på 61,46% i skrivande stund. Fonden är bra om man vill exponera sig mot europamarknaden utan att betala höga fondavgifter.

>> Läs mer om SEB Euroland Free här <<

Bäst fonder med låg avgift 2022:

Bästa Sverigefonderna med låg avgift:

Länsförsäkringar Sverige Indexnära

Länsförsäkringar Sverige Indexnära är en mycket populär fond som ofta hamnar högt upp på fondlistorna. Fonden följer indexet OMX Stockholm Benchmark Cap vilket skall avspegla den svenska aktiemarknaden. Fonden startade 2008 och har hittills en totalavkastning på +499,29%. Fondavgiften är endast på 0,21%.

>> Läs mer om Länsförsäkringar Sverige Indexnära här <<

SEB Sverige Indexnära A

SEB Sverige Indexnära A är en indexfond som följer SIXPRX-indexet vilket skall avspegla den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen. Fonden startade 2008 och har i skrivande stund gett en totalavkastning på +567,71%. Fondavgiften är på låga 0,24% (Savr).

>> Läs mer om SEB Sverige Indexnära A här <<

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en aktiefond som i huvudsak investerar i svenska investmentbolag som Investor, Industrivärden och Kinnevik. Fonden startade 2011 och har hittills gett en totalavkastning på +567,89%. Fondavgiften är på låga 0,24% (Savr). Fonden är ett bra alternativ till en investmentbolagsportfölj.

>> Läs mer om Spiltan Aktiefond Investmentbolag här <<

Bästa Europafonderna med låg avgift:

Avanza Europa

Avanza Europa är en matarfond som innebär att den placerar ca 85% av kapitalet i en annan fond. Upp till 15% av kapitalet får placeras i likvida medel som behövs för förvaltning av fonden. Avanza Europa följer fonden Amundi Index MSCI Europe SR och har som mål att ge andelsägarna en avkastning som följer mottagarfondens resultat. Fonden startas 2020 och har hittills gett en totalavkastning på 20%. Fondavgiften är på låga 017%.

>> Läs mer om Avanza Europa här <<

Nordnet Indexfond Europa

Nordnet Indexfond Europa följer MSCI Europe ESG Leaders Indexet vilket är ett jämförelseindex för medelstora och stora bolag i 15 utvecklade europeiska länder. Fonden lanserads 2020 och har hittills haft en totalavkastning på 33,11%. Fondavgiften ligger på 0,20%

>> Läs mer om Nordnet Indexfond Europa här <<

Swedbank Robur Access Europa A

Swedbank Robur Access Europa A är en indexfond som följer MSCI Europe Net. Det är ett jämförelseindex för stora och medelstora bolag på aktiemarknader i 15 europeiska länder. Fonden startades 2015 och har hittills gett an totalavkastning på +77,43%. Fondavgiften ligger på 0,35%.

>> Läs mer om Swedbank Robur Access Europa A här <<

Bästa Globalfonderna med låg avgift:

Avanza Global

Avanza Global är en matarfond som placerar minst 85% av kapitalet i mottagarfonden Amundi Index MSCI World. Fondens mål är att ge en avkastning som överensstämmer med mottagarfondens resultat. Avanza Global lanserades 2018 och har i skrivande stund haft en totalavkastning på +51,99% sedan starten. Fondavgiften ligger på låga 0,10%.

>> Läs mer om Avanza Global här <<

Nordnet Indexfond Global

Nordnet Indexfond Global följer MSCI World ESG Leaders Index vilket är ett aktieindex för medelstora och stora bolag i 23 utvecklade länder. Fonden startades 2020 och samförvaltas av Nordnet och Mansart (JP Morgan). Den totala avkastningen hittills är 42,83%. Fondavgiften ligger på 0,20%.

>> Läs mer om Nordnet Indexfond Global här <<

Länsförsäkringar Global Indexnära

Länsförsäkringar Global Indexnära är en indexfond som följer MSCI World Total Net Return som är ett aktieindex för stora och medelstora globala bolag. Fonden lanserades 2013 och har hittills haft en totalavkastning på +242,63%. Fondavgiften ligger på 0,22%.

>> Läs mer om Länsförsäkringar Global Indexnära här <<

Bästa Teknikbolagsfonderna med låg avgift:

Nordnet Indexfond Teknologi

Nordnet Indexfond Teknologi följer MSCI World Information Technology Index vilket är ett jämförelseindex över medelstora och stora bolag inom informationsteknologin i 23 utvecklade länder. Fonden startades 2021 och samförvaltas av Nordnet och Mansart (JP Morgan). Den totala avkastningen är hittills på 24%. Fondavgiften ligger på 0,40%.

>> Läs mer om Nordnet Indexfond Teknologi här <<

PLUS Teknologi Sverige Index

PLUS Teknologi Sverige Index följer SIX Sweden TMG Gross Index vilket är ett jämförelseindex för svenska teknologi, media och gamingbolag. Fonden lanserades 2021 och har haft en tuff start och i skrivande stund ligger avkastningen på − 6,88%. Fondavgiften ligger på 0,35% (Savr).

>> Läs mer om PLUS Teknologi Sverige Index här <<

Bästa Småbolagsfonderna med låg avgift:

Simplicity Småbolag Sverige A

Simplicity Småbolag Sverige A är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag geografiskt knutna till Sverige. Fondens jämförelseindex är Carnegie Small Cap Net Return Index. Fonden startades 2016 och i skrivande stund är den totala avkastningen +119,15%. Fondavgiften är 0,80% (Savr)

>> Läs mer om Simplicity Småbolag Sverige A här <<

PLUS Småbolag Sverige Index

PLUS Småbolag Sverige Index är en aktieindexfond som följer Carnegie Small Cap Return Indexet vilket innehåller ca 200 aktier noterade på Nasdaq OMX Stockholmbörsen. Fonden lanserades 2017 och har hittills haft en totalavkastning på +109,21%. Fondavgiften ligger på 0,36% (Savr).

>> Läs mer om PLUS Småbolag Sverige Index här <<

AMF Aktiefond Småbolag

AMF Aktiefond Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som följer Carnegie Small Cap Return Sweden indexet. AMF Aktiefond placerar främst i mindre och medelstora bolag i Sverige men upp till 25% av innehavet kan ligga i övriga Norden. Fonden lanserades 2004 och har sedan starten genererat +1 655,64% i avkastning. Fondavgiften ligger på 0,38% (Savr)

>> Läs mer om AMF Aktiefond Småbolag här <<

Bästa Tillväxtmarknadsfonderna med låg avgift:

Avanza Emerging Markets

Avanza Emerging Markets är en matarfond som placerar upp till 85% av kapitalet i mottagarfonden Amundi Index MSCI Emerging Markets. Fonden följer ett aktieindex över stora och medelstora bolag i 23 tillväxtländer. Avanza Emerging Markets startades 2019 och har i skrivande stund haft en totalavkastning på +22,25%. Fondavgiften ligger på 0,29%.

>> Läs mer om Avanza Emerging Markets här <<

Nordnet Index Tillväxtmarknad

Nordnet Index Tillväxtmarknad följer MSCI Emerging Markets ESG Leaders Indexet vilket är ett aktieindex över stora och medelstora bolag i tillväxtländer. Fonden lanserades 2019 och samförvaltas av Nordnet och Mansart (JP Morgan). Totalavkastningen sedan starten är is skrivande stund 22,87%. Fondavgiften ligger på 0,40%

>> Läs mer om Nordnet Index Tillväxtmarknad här <<

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära A

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära A är en aktiefond som placerar sitt kapital i tillväxtmarknader och följer jämförelseindexet MSCI Emerging Markets. Fonden startades 2014 och har hittills en totalavkastning på +87,30%. Fondavgiften ligger på 0,45%.

>> Läs mer om Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära A här <<

Bästa räntefonderna med låg avgift:

AMF Räntefond Kort

AMF Räntefond Kort placerar kapitalet i räntebärande och överlåtbara värdepapper med en räntebindningstid på upp till ett år. Värdepappren är utgivna främst av stater, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Räntefonden startade 2004 och har i detta ögonblick haft en totalavkastning på 29,22%. Fondavgiften ligger på 0,13%.

>> Läs mer om AMF Räntefond Kort här <<

AMF Räntefond Mix

AMF Räntefond Mix placerar kapitalet i räntebärande värdepapper som har en bindningstid på mellan 2–12 år. Investeringarna sker i fondandelar och konton hos kreditinstitut på de globala räntemarknaderna. Fonden startade 2012 och hittills haft en totalavkastning på +16,55%. Fondavgiften ligger på 0,13%.

>> Läs mer om AMF Räntefond Mix här <<

AMF Räntefond Lång

AMF Räntefond Lång placerar kapitalet i svenska obligationer som ges ut stat, kommun och företag med hög kreditvärdighet. Bindningstiden är på mellan 2–10 år och fondens mål är att ge god avkastning på medellång sikt. Fonden startades 1998 och i skrivande stund haft en totalavkastning på +141,92%. Fondavgiften ligger på 0,13%.

>> Läs mer om AMF Räntefond Lång här <<

Varför skall man välja fonder med låga avgifter?

Det är svårt att slå jämförelseindex och aktivt förvaltade fonder med högre avgifter presterar sällan bättre än passiva indexfonder med lägre avgifter. En aktiv fond innebär också ofta högre risk. Därför kan det vara en dålig deal att betala mer för högre risk men med samma eller sämre avkastning än en indexfond.

Över tid kan avgifterna bli höga och det är onödigt att låta en fondförvaltare norpa en stor del av avkastningskakan. Därför är det enklast och nästan alltid smartast att välja några fonder med låg avgift eftersom de ändå nästan alltid är lika bra eller bättre än aktiva fonder.

Det är smart att ha som regel att aldrig investerar i fonder som har en förvaltningsavgift över 2%. Visst finns det spetsfonder som har höga avgifter men ändå levererar hög avkastning. Men det får ses som kortsiktiga placeringar efter som det är väldigt svårt att ge hög avkastning år efter år. Kommer det ett dåligt år så spelar det ingen roll för förvaltarna, de tar ändå ut sitt arvode.

Exempel på fonder med högre avgifter vs låga avgifter:

Månadsspar

Fondavgift

Avkastning per år

Efter 15 år

Fond 1 2000 kr

0,2%

7%

633 506 kr

Fond 2 2000 kr

1,2%

7%

577 937 kr

Skillnaden blir hela 55 569 kr. Så över tid påverkar fondavgiften slutresultat en hel del.

Fördelar med fonder med låg avgift:

✅ Merparten av sparpengarna stannar på fondkontot.

✅ En fond med låga avgifter som följer ett index över lång tid är svårt att slå.

✅ Sparandet kan ske automatiskt och man behöver inte vara aktiv.

Nackdelar med fonder med låg avgift:

❌ En fond med låg avgift innebär inte automatiskt hög avkastning.

❌ Aktiva fonder med högre avgift kan vara mer flexibla.

❌ Fonder med låga avgifter slår nästa aldrig index.

Avanza har just nu gratis fondavgift på nästan alla fonder på insättningar upp till 50 000 kr.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Bästa Indexfonderna 2022
Bästa Indexfonderna 2022

Indexfonder är kanske den bästa sparformen som finns. Man får en bred spridning av aktier till en låg avgift. För allra de flesta småsparare är förmodligen indexfonder att föredra jämfört med att spara direkt i aktier. I denna artikel går vi igenom de bästa...

Bästa Globalfonderna 2022
Bästa Globalfonderna 2022

En bra och billig globalfond är en viktig del i en fondportfölj. Genom att sprida riskerna globalt kan man minska förlusterna vid en lågkonjunktur och samtidigt öka vinsterna på snabbt stigande marknader vid en högkonjunktur. Det finns många faktorer som påverkar...

Kan man köpa och sälja aktier samma dag?
Kan man köpa och sälja aktier samma dag?

Att kunna handla snabbt är väldigt viktigt av flera skäl, för man skall köpa och sälja aktier samma dag vill man inte ha fördröjningar som gör att man köper till högre pris eller säljer med förlust. Självklart kan man köpa och sälja aktier samma dag. Utan snabba köp...

21 bra affärsidéer 2022
21 bra affärsidéer 2022

Här kommer 21 färska affärsidéer för 2022. Skall du starta eget, skaffa en sidoinkomst eller få idéer till utbildning? Då är denna lista kanske något för dig. Lista med 21 affärsidéer för 2022: Virtuell assistent En virtuell assistent sköter varierande administrativa...

Vad är Metaverse?
Vad är Metaverse?

Metaverse är en framtida virtuell värld där man kan göra en mängd olika saker. Men hur kan man utnyttja detta tidiga läge för att ge sig själv en bättre position inför en spännande framtid? Hur fungerar Metaverse? Metaverse är en virtuell plats som man kan nå genom...